Velkommen til MC Soldalen

På generalforsamling i MC Soldalen d. 14/11-2016, blev det vedtaget at nedlægge klubben som forening, MC Soldalen fortsætter uden vedtægter og bestyrelse, men som en interesse klub, der vil fortsat være tirsdagsture fra 1. april til 30. september med start fra trinbrættet kl. 18:00, også fællesturer til MC Marken og Lundby Krat vil der være.

Der vil blive arrangeret et par sammenkomster i 2018, og det næste år har vi spejderhjørnet til rådighed til nogle hyggeaftner.

Leif W. vil tage sig af tirsdagsmøder.

Der vil i løbet af marts blive arrangeret en jubilæumsfest, den vil blive arrangeret af Sonja og Kaj.

Hvis MC Fireboys kommer herop i Kr. himmelfartsdagene, vil Rikke og Gunner tage sig af det.

Der vil i sensommeren blive arrangeret en grillaften, Eva og Brian sørger for at det bliver hyggeligt.

25 medlemmer har betalt kontingent for 2017, kassebeholdningen vil blive brugt på disse medlemmer.